ስዉእ ዓብደልቃድር ረምዳን الشهيد عبد القادر رمضان

Martyr Abdelkader

ስዉእ ዓሊ ምሓመድ ኢብራሂም الشهيد علي محمد إبراهيم

Martyr Ali-Mehamed-Ibrahim

ስዉእ ሳልሕ ሹም الشهيد صالح-شوم

Martyr Saleh-Shum

ስዉእ ያቆብ ኢሳያስ الشهيد يعقوب-أسياس

Martyr Yacob-Isayas

ስዉእ ዓብዱ الشهيد عبده

Martyr Abdu

ስዉእ (ዓዋተ) መስፍን ኣብርሃ اشهيد مسفؤن ابرهم (اوات)

Martyr Awate

ስዉእ ሓድገምበስ اشهيد حدعمبص

Martyr Hadgmbes

ስዉእ ፍስሓጽዮን اشهيد فصهظيؤن

Martyr Fessehatsion

ስዉእ ያሲን الشهيد ياسين

Martyr Yassin

ስዉእ ጅምዕ الشهيد جمع

Martyr Gimie

ስዉእ ፍትዊ الشهيد فتؤ

Martyr Ftwi

ስዉእ ኣልኣዛር الشهيـ الاظار

Martyr Alazar

ስዉእ ኣብርሃም ተስፋይ الشهيد إبراهيم-تسفاي

Martyr Abraham-Tesfai

ስዉእ ዮውሃንስ الشهيـ يوهنس

Martyr Abraham-Tesfai

ስዉእ ኣብርሃም ተኽል الشهيـ ابرهام تخل

Martyr Abraham-Tesfai

መዝገብ ስዉኣት ንምውካስ።